Co bude s důchody?

Mladá generace v současné době nemá zcela optimistické vyhlídky do budoucnosti, co se týče důchodů. Jak bude vypadat penze současných mladých lidí? Ideální vize spočívá v tom, že si odpracují potřebné roky a stát se následně řádně postará o jejich důchod. Avšak je tato představa příliš naivní? Zaměříme-li se skutečně pouze na důchod ve stáří, jaká rizika budou muset překonat?

Jedním z nepříznivých trendů je stárnutí populace v České republice, které má své neblahé důsledky. S blížícím se odchodem silných ročníků, například těch narozených kolem roku 1970, do důchodu, se situace zhoršuje. S tím, jak se rodí méně jedinců, je očekáváno, že trh práce bude charakterizován nadměrným počtem seniorů a nedostatečným počtem pracujících jedinců.

Začněme se zaměřením na to, kdo vlastně platí důchody. Stát je financuje prostřednictvím sociálního pojištění, konkrétně důchodového pojištění. Zaměstnanci jsou povinně zahrnuti do tohoto systému a odvádějí z náhrady mzdy příspěvky, které hradí zaměstnavatel. Naopak, podnikatelé jsou odpovědni za hrazení důchodových pojištění sami.

Kromě si můžete spořit na svůj důchod soukromě, což je téma, které získalo v poslední době značnou pozornost. Když zjistíte (například na portále Správy sociálního zabezpečení), na jaký důchod máte nárok, často to může představovat velmi nepříjemné překvapení.

Výpočet důchodu závisí na součtu odvedených částek do důchodového pojištění a celkovém příjmu za celý život. Nejedná se o výpočet z odvedených daní, jak by si někteří mylně mohli myslet. Totéž platí i v situaci, kdy během života dosahujete nižších příjmů a tím šetříte na odvodech do státního důchodového systému. I v tomto případě vás vypočítaný důchod ve stáří může šokovat.

Stárnutí populace představuje obrovskou výzvu, protože peníze, které odvádíme státu prostřednictvím sociálního pojištění, nejsou uloženy do rezerv, ale jsou okamžitě vypláceny současným důchodcům. Avšak toto není dostatečné a současný systém je nucen být financován pomocí dalších půjček. Jinými slovy, více peněz se vyplácí, než vkládá, což vede k obrovskému deficitu v důchodovém systému. Prognózy již naznačují, že do roku 2050 se počet osob v důchodu zvýší z nynějších 2,2 milionů na 3 miliony, zatímco počet pracujících klesne o milion. Průměrná doba trvání důchodu se za posledních deset let zvýšila z 20 na 24 let, což je důsledek prodlužujícího se průměrného věku obyvatelstva. Z toho důvodu je důchodová reforma nezbytná a nejspíše nevyhnutelná

Dalším důležitým aspektem v oblasti důchodů je valorizace, což znamená pravidelné zvyšování důchodových dávek v souladu s inflací. Každý rok dochází ke zvyšování důchodů, ale reálné mzdy klesají právě kvůli zmíněné inflaci. Tímto opatřením jsou senioři lépe chráněni před propadem svých příjmů. Nicméně, ženy jsou v této oblasti v nevýhodě, neboť mají v průměru o 3 tisíce korun nižší důchody než muži. Důvodem je především rozdíl v příjmech mezi muži a ženami, a také skutečnost, že rodičovská dovolená se nepočítá do výpočtu důchodu.

Během posledních 12 let, při střídání premiérů, nedošlo k žádným výrazným změnám v důchodovém systému. Pouze došlo k malým proměnám v pilířích tohoto systému, kdy z původních tří zůstávají aktuálně jen dva. I. pilíř odpovídá odvodům do sociálního pojištění, II. pilíř již neexistuje a III. pilíř se nazývá DPS (doplňkové penzijní spoření), kde si lidé ukládají peníze do penzijních fondů a stát poskytuje podporu. Však i DPS má své nevýhody, jako jsou vysoké poplatky, nestabilita a vliv inflace. Proto je rozumné uvažovat o dalším ukládání peněz, protože důchodový systém se může kdykoliv změnit nebo zkolabovat.

Rádi byste si s námi popovídali?

Rádi byste s námi cokoli probrali? Níže nám zanechte vaše telefonní číslo a brzy se vám ozveme!