Děravé podmínky životního pojištění

V minulém článku zaměřeném na životní pojištění jsme řešili jeho celkové nastavení tak, aby z něj pro klienty plynula nekonečná/konečná renta, která může zabezpečit klienta, pokud nastane dlouhodobý výpadek příjmu. Tyto situace nedokáže nikdo ovlivnit a jen stěží se dají předvídat. Typickým důvodem dlouhodobého výpadku příjmu je například pracovní neschopnost či invalidita.

V tomto článku se podíváme na to, proč jsou některé pojišťovny méně vhodné pro toto krytí a na co vše je potřeba si dát pozor. Pojišťovny totiž uplatňují pojistné podmínky, které mohou být děravé – například výluky v pojištění. Nejčastější výlukou je vypověditelnost některého z rizik (pracovní neschopnosti, invalidity apod.) ze strany dané instituce, která se sama rozhodne riziko vypovědět, což je velká komplikace pro následné plnění.

Dále mají některé pojišťovny výluky v případě onemocnění zad, nebo velmi dlouhou čekací lhůtu (karenční dobu), než začne vůbec dané pojištění u jednotlivých rizik platit. Extrém na trhu je 36 měsíců u pracovní neschopnosti na základě rizikového těhotenství nebo roční lhůta u jiných onemocnění.

V karenční době se vlastně klientovi nesmí projevit žádné onemocnění. Velmi významnou výlukou může být tzv. preexisting, česky řečeno předchorobí, kde pojišťovna zpětně kontroluje klientův zdravotní stav a na základě toho se rozhoduje, zda pojistné plnění dostane či ne. Překážkou není ani fakt, že klient o svém problému nevěděl a mohla se mu zrovna projevit vrozená vada. I tak je možné, že požadované plnění nezíská.

Pokud se tedy klient rozhodne upravit svojí stávající smlouvu nebo uzavírat novou, musí si dát pozor na to, v jakém zdravotním stavu se nachází. Ideálně by měl být zdravý, jinak může dostat výluku na nemoci či zdravotní komplikace, kterým v daném okamžiku podléhá.

Posledním „strašákem ve skříni“ pojišťoven jsou slevy na životním pojištění. V dnešní době pojišťovny umí poskytnout celou řadu těchto slev, zda se však jedná o výhodu závisí na hodně faktorech. Pro slevy je jasné, že pokud je klient chce, musí mít na smlouvě víc osob nebo větší počet připojištění. 

Pro klienty, kteří žijí v jedné domácnosti, může hromadná smlouva znamenat měsíční úsporu, ale také přináší další rizika, která je třeba zvážit. Například může dojít k rozvodu manželského páru, nebo někdo z jakékoliv důvodu ze společné domácnosti odejde. Následná nutná úprava smlouvy může být nákladnější než původní částka, kterou domácnost ušetřila.

Proč tomu tak je? Protože následně všichni musí uzavírat nové pojistné smlouvy, což bude nejspíš dražší varianta a hlavně velká komplikace. Klienti opět prokazují zdravotní stav a opět řeší nové pojistné podmínky, čekací doby u nově sjednaných smluv a další zásadní body, které ani nemusí mít ve své „moci“.

Rádi byste si s námi popovídali?

Rádi byste s námi cokoli probrali? Níže nám zanechte vaše telefonní číslo a brzy se vám ozveme!