Nevyplacené pojistné plnění

Měli jste už někdy nepříjemnou zkušenost, kdy vaše pojišťovna odmítla vyplatit plnění z pojistky? Tomáš Mašek ze společnosti Synergy se nyní rozpovídá o rizicích, která mohou ohrozit vaše pojistné plnění a o tom, na co byste měli dbát, abyste se nedostali do situace, kdy vám bude plnění odepřeno nebo dokonce zrušena pojistná smlouva.

Při životním pojištění je zásadní udržovat informace ve smlouvě aktuální, zejména pokud jde o změny ve vašem životě, jako je například nové zaměstnání. Může se stát, že jste uzavřeli pojistku jako student, ale nyní pracujete a tuto změnu jste nenahlásili pojišťovně. V případě pojistné události by pojišťovna mohla odepřít plnění nebo ho omezeně poskytnout, protože jste ji uvedli v omyl. Všechny takové změny byste proto měli bezodkladně nahlásit své pojišťovně nebo svému poradci.

Dalším důležitým faktorem je váš zdravotní stav. Samozřejmě, záměrné klamání bývá obvykle sankcionováno odmítnutím plnění nebo dokonce zrušením pojistné smlouvy. Nicméně se může stát, že na některé období zdravotní historie zapomenete. Například pokud jste byli léčeni v dětství, a pojišťovna se na takové informace ptá, je nezbytné tyto údaje uvést.

Pojišťovny také stanovují obecné výluky, které jsou obsaženy v pojistných podmínkách. Je vždy chytré tyto dokumenty prozkoumat před podpisem smlouvy. Totéž platí o karenčních dobách, což jsou období po uzavření smlouvy, kdy pojišťovna neposkytne plnění, dokonce ani v případě závažného onemocnění. Tyto karenční doby slouží jako ochrana proti možným podvodům ze strany klientů a mohou se značně lišit mezi různými pojišťovnami. Tomáš varuje, že se již setkal s karenční dobou trvající jak 36 měsíců, tak i 2 měsíce.

Proto se vždy doporučuje konzultovat své pojištění s odborníkem a nechat si podmínky smlouvy důkladně vysvětlit.

Rádi byste si s námi popovídali?

Rádi byste s námi cokoli probrali? Níže nám zanechte vaše telefonní číslo a brzy se vám ozveme!