Zbyněk Prim: Svěřenské fondy

Svět investic se stále rozšiřuje, stejně jako povědomí o tom, že bychom měli chránit svůj majetek před vlivy, které nelze předem očekávat. Pojem svěřenský fond jsme určitě všichni zaslechli v nejednom filmu, kde se hlavní hrdina dožadoval financí po rodičích, kteří mu ale kladli podmínky. Jak takový fond funguje? Co potřebujete k jeho založení a proč byste to dělali? Na otázky ohledně tzv. trustu odpověděl odborník Zbyněk Prim.

Velmi zjednodušeně lze, dle Zbyňka, prohlásit, že svěřenský fond je soubor majetku bez majitele, ale se správcem. Majetek ve fondu totiž nemá vlastníka, avšak operuje s ním pověřený správce ve prospěch určených osob. Fond slouží především k ochraně daného majetku, dodá ho totiž do správných rukou a pomůže přerozdělit například i dědictví v podobě firmy, nemovitostí i financí. Jedná se ideální nástroj pro všechny, kteří chtějí například po své smrti ponechat funkci svého majetku, obzvlášť pokud si nejste jisti například vztahy v rodině.

Zbyněk také popsal, jak byl vlastně původně svěřenský fond vymyšlen a jaký byl jeho účel v historii. Ten se v podstatě nezměnil. Když byste například jako voják padl ve válce a už se nevrátil domů, váš dům by měl na starost správce, který by předem věděl, jak s ním v takovém případě naložit.

Svěřenské fondy nemusí hrát zásadní roli pouze v případě smrti a při mezigenerační výměně majetku. Jak Zbyněk připomněl, využití je opravdu velké. V zahraničí jsou využívány i jako forma benefitu v zaměstnání, ucelení majetku či předmanželské smlouvy. Velká Británie, Nový Zéland nebo USA pracuje s takovými možnostmi ve velkém měřítku. A jak je to vlastně s Českou republikou?

Možná je to překvapivé, ale zájem o svěřenské fondy je v naší zemi poměrně velký, a proto jich je k dispozici i několik tisíc. První generace, která vybudovala velmi úspěšné firmy v devadesátých letech už stárne a řeší, jak naložit se svým majetkem, aby byl předán v pořádku dál. Legislativa je upravena dle kanadského Quebecu a jedná se o nejvíc anonymní uchování způsob majetku, který zde máme. Daním a dohledu státu se však nevyhnete, s tím je potřeba počítat.

Když byl Zbyněk dotázán, kdo vlastně může svěřenský fond založit, odpověď byla snadná: Kdokoliv. Není potřeba být multimilionář, můžete ochránit i majetek v hodnotě pár milionů korun, což je v současné době například hodnota bytu. Také je však nutné vzít v potaz prvotní náklady, které mohou být v řádu desítek tisíc. Každý zájemce by si tak měl promyslet, zda se mu taková investice vyplatí.

Pokud se rozhodnete vyhledat svěřenského správce, jakým je i Zbyněk, proběhne konzultace, kdy vy jako zakladatel sdělíte své zájmy a situaci, v níž se nacházíte. Správce poté provede analýzu na jejímž základě by měl vyhodnotit právní a daňové aspekty fondu, ale také nákladovost a rizika, vše v souladu se zákonem. Rizika mohou být tzv. interní, což v praxi znamená, že se týkají například rodiny či firmy, nebo externí, které přichází z okolí a nelze je předvídat vlastně nikdy, za příklad stojí zmínit pandemii nebo válku. Svěřenský fond neboli trust si můžete strukturovat sami, což je tou nejzajímavější ale zároveň nejobtížnější částí. Vše je velmi individuální, podmínky a pravidla jsou vlastně na vás. Zbyněk přiznává, že se na něj obrátili i klienti s velmi netypickými podmínkami, které by jistě zamíchaly s rodinnými vztahy. Možné je zkrátka téměř cokoliv. A tak je na čase odhodit zábrany a dát šanci nástroji, který ochrání to, na čem jste třeba i celý život pracovali.

Rádi byste si s námi popovídali?

Rádi byste s námi cokoli probrali? Níže nám zanechte vaše telefonní číslo a brzy se vám ozveme!