Životní pojištění pod lupou

Tomáš Mašek, finanční poradce z týmu Synergy, detailně prozkoumal životní pojištění, zejména v kontextu pojistky smrti a dalších rizik. Bez ohledu na to, zda vás banka nutí k uzavření pojistky kvůli hypotéce, nebo pokud ji plánujete uzavřít k ochraně svých blízkých, je třeba si uvědomit, že to je vždy záležitostí silně individuální, a neexistuje žádný univerzální vzorec, který by platil pro všechny.

Tomáš zdůrazňuje, že je klíčové neuzavírat pojistné smlouvy v rámci tzv. „balíčků rizik“. Místo toho by měla být provedena konzultace s klientem, při které budou brány v úvahu jeho konkrétní požadavky. Životní pojištění může zahrnovat různá rizika, jako je smrt, invalidita, pracovní neschopnost, hospitalizace, závažná onemocnění nebo trvalé následky. Správná kombinace pojistných složek závisí na mnoha faktorech, včetně klientových požadavků a financí a celkové životní situace.

Rozlišují se také různé druhy životního pojištění, jak Tomáš upozorňuje. Existuje kapitálové životní pojištění, investiční životní pojištění a rizikové životní pojištění, které se od sebe výrazně liší. Kapitálové a investiční pojištění často zahrnují investiční složku, což znamená, že měsíční náklady rostou, protože část peněz jde na investice. V případě investičního pojištění se navíc investuje prostřednictvím pojišťovny, což znamená další náklady. Proto může být výhodnější investovat přímo do fondů bez prostředníka.

Je třeba také brát v úvahu sankce za předčasné zrušení pojistky, pokud klient nedodrží dobu stanovenou v pojistné smlouvě. S předčasným zrušením také končí kumulace úspor, což může znamenat ztrátu části investovaných peněz. Tomáš doporučuje, že i když některým nízkopříjmovým klientům může rizikové životní pojištění připadat jako vhodná volba, finanční poradce by měl vždy zvážit oddělené uzavření rizikového pojištění a investic s ohledem na úsporu nákladů pro klienta.

Pokud máte zájem o jakýkoli druh pojištění nebo byste chtěli zkontrolovat svou stávající smlouvu, neváhejte kontaktovat svého finančního poradce, který vám rád celý proces vysvětlí a pomůže s rozhodnutím.

Rádi byste si s námi popovídali?

Rádi byste s námi cokoli probrali? Níže nám zanechte vaše telefonní číslo a brzy se vám ozveme!