Na kolik vás vyjde chyba v práci?

Pracujete ve firmě, jenž vás jako zaměstnance chce lépe ohodnotit, a tak vám nabídne vaši pracovní pozici s tím, že se musíte stát OSVČ (tedy živnostníkem). Proč ne? Je to určitě zajímavější výdělek a můžete se vyhnout daňovým nákladům. Jenže zapomínáte na rizika. Ve chvíli, kdy jako OSVČ způsobíte škodu firmě, kdo ji zaplatí?

Pokud jste živnostník, který provozuje svou činnost pod firmou na živnost, může to být z některých hledisek výhodné. V takovém případě se jedná o živnostníka, který podniká a získává zakázky od své firmy, přičemž má určitou jistotu. Tento způsob podnikání je občas označován jako „švarcsystém“ a často se využívá v rámci firem. Máte s tím zkušenosti? Je možné, že jste se s podobným přístupem setkali prostřednictvím svých kolegů. Tímto způsobem živnostník může ušetřit na sociálním a zdravotním pojištění, avšak může sebou nést i určitá úskalí, například v oblasti důchodu nebo nemocenských dávek.

Ještě větší hrozbou jsou však vzniklé škody. Zde se otevírá jemná hranice mezi tím, jakou zodpovědnost máte jako zaměstnanec a co spadá přímo do vašich kompetencí. Hlavně je třeba věnovat pozornost obsahu pracovní smlouvy. Existuje variabilita mezi zaměstnavateli, někteří přebírají plnou odpovědnost, zatímco jiní přenášejí některé aspekty na zaměstnance. V případě, že zaměstnanec způsobí větší škodu, firma může nařídit maximálně 4,5násobek jeho hrubé mzdy. Konkrétně, pokud by byla hrubá mzda 20 000, škoda by se pohybovala kolem 120 000 Kč plus mínus. Toto může být pro zaměstnance jednodušeji řešitelné, protože může mít sjednané pojištění s limitem 100 000 Kč nebo 200 000 Kč. Nicméně, pro živnostníka, který nemá takovou pojistku, může situace být komplikovanější. Je nezbytné mít sjednanou vlastní odpovědnost za případné chyby v práci, vadu výrobků nebo dodání práce po termínu, a to na vlastní IČO. Nevědomost vás zkrátka neomlouvá.

Situace se může stát komplikovanější, pokud živnostník pracuje pro firmu, která má zakázku od jiné firmy, a vznikne škoda. Živnostník může nést odpovědnost za škodu, která může dosáhnout i vyšších milionů, a je nezbytné mít sjednanou odpovědnost, která tuto škodu pokryje. Omezený limit může být nedostatečný, zejména když firma, pro kterou pracujete, odmítá nést odpovědnost. Z tohoto důvodu je klíčové mít sjednané pojištění odpovědnosti, které může chránit živnostníka v případě vzniku vážných škod na pracovišti.

V případě nejistoty ohledně stanovení limitu vám může váš finanční poradce poskytnout pomoc. Je schopen vám poskytnout výpočty, doporučit vhodnou pojišťovnu na základě cenové politiky, pojistných podmínek a toho, co byste měli mít v pojištění zahrnuto. Zodpovědnost může zahrnovat nejen škodu, ale i svěřené nářadí nebo zařízení, které můžete mít od zaměstnavatele jako živnostník. Toto rozhodnutí ovlivní celé vaše vybavení včetně automobilu a dalšího dalšího, které byste si nemuseli pořizovat, s výjimkou případů škod, které byste mohli způsobit, například havárií automobilu, za kterou byste byli zodpovědní. Tyto vyšší částky mohou být velmi nevítané pro rodinný rozpočet nebo váš vlastní finanční plán, a proto je důležité zaměřit se na tuto problematiku a projednat ji s vaším finančním poradcem. Připojištění odpovědnosti může poskytnout pokrytí na delší dobu a chránit vás před finančními nároky dosahujícími desetitisíců, statisíců nebo dokonce milionů korun, které by mohly vzniknout v případě, že byste náhodou způsobili škodu.

Rádi byste si s námi popovídali?

Rádi byste s námi cokoli probrali? Níže nám zanechte vaše telefonní číslo a brzy se vám ozveme!